Raporty bieżące

RB 26/2012 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

25.06.2012

 

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA                                                                                                                                                   

 

Raport bieżący nr: 26/2012

Data: 25.06.2012

 

 

Zarząd LPP SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych 25 czerwca 2012 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

 

RB 26 2012 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

RB 26 Załącznik – Uchwały WZA 2012