Raporty bieżące

RB 26/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

20.05.2016

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA     


Raport bieżący nr: 26/2016

Data: 20.05.2016

 

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA na dzień 17 czerwca 2016 roku.

 

RB 26 2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

RB 26 Załącznik – Zwołanie ZWZA LPP SA