Raporty bieżące

RB 27/2021 Informacja o transakcji na akcjach emitenta

02.08.2021

Informacja o transakcji na akcjach emitenta

 

Raport bieżący nr: 27/2021

Data: 02.08.2021

Godzina: 08:57

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 31 lipca 2021 roku otrzymał od SEMPER SIMUL S.A.R.L. (osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki – Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Sławomirem Łobodą, Wiceprezesem Zarządu – Marcinem Piechockim, członkiem Rady Nadzorczej Spółki – Piotrem Piechockim) powiadomienia o transakcji na akcjach Emitenta.

Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 27 2021 – Informacja o transakcji na akcjach emitenta

Załącznik RB 27 2021 – zawiadomienie 19 MAR SEMPER SIMUL S.A.R.L.