Raporty bieżące

RB 27/2009 Korekta Raportu Bieżącego 27 – Projekty Uchwał NWZA

30.06.2009

 

Korekta Raportu Bieżącego 27 – Projekty Uchwał NWZA  

                                                                                                                                                                                       

Raport bieżący nr: 27/2009

Data: 30.06.2009

 

 

Zarząd LPP S.A informuje o zmianie treści projektu uchwały nr 4 mającej być przedmiotem obrad NWZA w dniu 03 lipca 2009 roku.

Zmianie ulegają:

2 pkt 2

Było: Prawo do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane, w sposób określony w niniejszej uchwale, uchwałach Zarządu, uchwalonych zgodnie z treścią § 1 pkt 16 niniejszej uchwały, Ustawie o obligacjach, warunkach emisji Obligacji oraz Kodeksie Spółek handlowych, w dniu upływu 36 miesięcy od dnia przydziału.

Jest: Prawo do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane, w sposób określony w niniejszej uchwale, uchwałach Zarządu, uchwalonych zgodnie z treścią § 1 pkt 16 niniejszej uchwały, Ustawie o obligacjach, warunkach emisji Obligacji oraz Kodeksie Spółek Handlowych, w każdym pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wymagalności odsetek od Obligacji, z tym zastrzeżeniem, że ostateczny termin realizacji prawa do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji wygasa w dniu upływu 36 miesięcy od dnia przydziału Obligacji.

3 pkt 8

Było: Prawo do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane w dniu upływu 36 miesięcy od dnia przydziału Obligacji.

Jest: Prawo do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane   w każdym pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wymagalności odsetek od Obligacji, z tym zastrzeżeniem, że ostateczny termin realizacji prawa do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji wygasa w dniu upływu 36 miesięcy od dnia przydziału Obligacji.

3 pkt 9

Było: Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii K, dokonane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, stanie się skuteczne pod warunkiem, że obligatariusze Obligacji, na warunkach określonych w niniejszej uchwale, Ustawie o obligacjach, warunkach emisji Obligacji oraz Kodeksie Spółek Handlowych, wykonają choćby w części przysługujące im prawo zamiany Obligacji na Akcje serii K.

Jest: Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii K, dokonane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, stanie się skuteczne pod warunkiem, że obligatariusze Obligacji, na warunkach określonych w niniejszej uchwale, uchwałach Zarządu, uchwalonych zgodnie z treścią § 1 pkt 16 niniejszej uchwały, Ustawie o obligacjach, warunkach emisji Obligacji oraz Kodeksie Spółek Handlowych, wykonają choćby w części przysługujące im prawo zamiany Obligacji na Akcje serii K.

5 pkt 4

Było: Prawo do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane w dniu upływu 36 miesięcy od dnia przydziału Obligacji.”

Jest: Prawo do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane w każdym pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wymagalności odsetek od Obligacji, z tym zastrzeżeniem, że ostateczny termin realizacji prawa do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji wygasa w dniu upływu 36 miesięcy od dnia przydziału Obligacji.”

W załączniku projekty uchwał po korekcie.

 

RB 27 2009 Korekta Raportu Bieżącego 27 Projekty Uchwał NWZA