Raporty bieżące

RB 27/2009 Korekta Raportu Bieżącego 27 – Projekty Uchwał NWZA

30.06.2009
  Korekta Raportu Bieżącego 27 – Projekty Uchwał NWZA                                                                                                                                                                                           Raport bieżący nr: 27/2009 Data: 30.06.2009     Zarząd LPP S.A informuje o zmianie treści projektu uchwały nr 4 mającej być przedmiotem obrad NWZA w dniu 03 lipca 2009 roku. Zmianie ulegają: 2 pkt 2 Było: Prawo do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane, w sposób określony w niniejszej uchwale, uchwałach Zarządu, uchwalonych zgodnie z treścią § 1 pkt 16 niniejszej uchwały, Ustawie o obligacjach, warunkach emisji Obligacji oraz Kodeksie Spółek handlowych, w dniu upływu 36 miesięcy od dnia przydziału. Jest: Prawo do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane, w sposób określony w niniejszej uchwale, uchwałach Zarządu, uchwalonych zgodnie z treścią § 1 pkt 16 niniejszej uchwały, Ustawie o obligacjach, warunkach emisji Obligacji oraz Kodeksie Spółek Handlowych, w każdym pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wymagalności odsetek od Obligacji, z tym zastrzeżeniem, że ostateczny termin realizacji prawa do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji wygasa w dniu upływu 36 miesięcy od dnia przydziału Obligacji. 3 pkt 8 Było: Prawo do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane w dniu upływu 36 miesięcy od dnia przydziału Obligacji. Jest: Prawo do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane   w każdym pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wymagalności odsetek od Obligacji, z tym zastrzeżeniem, że ostateczny termin realizacji prawa do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji wygasa w dniu upływu 36 miesięcy od dnia przydziału Obligacji. 3 pkt 9 Było: Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii K, dokonane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, stanie się skuteczne pod warunkiem, że obligatariusze Obligacji, na warunkach określonych w niniejszej uchwale, Ustawie o obligacjach, warunkach emisji Obligacji oraz Kodeksie Spółek Handlowych, wykonają choćby w części przysługujące im prawo zamiany Obligacji na Akcje serii K. Jest: Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii K, dokonane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, stanie się skuteczne pod warunkiem, że obligatariusze Obligacji, na warunkach określonych w niniejszej uchwale, uchwałach Zarządu, uchwalonych zgodnie z treścią § 1 pkt 16 niniejszej uchwały, Ustawie o obligacjach, warunkach emisji Obligacji oraz Kodeksie Spółek Handlowych, wykonają choćby w części przysługujące im prawo zamiany Obligacji na Akcje serii K. 5 pkt 4 Było: Prawo do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane w dniu upływu 36 miesięcy od dnia przydziału Obligacji.” Jest: Prawo do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane w każdym pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wymagalności odsetek od Obligacji, z tym zastrzeżeniem, że ostateczny termin realizacji prawa do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji wygasa w dniu upływu 36 miesięcy od dnia przydziału Obligacji.” W załączniku projekty uchwał po korekcie.   RB 27 2009 Korekta Raportu Bieżącego 27 Projekty Uchwał NWZA