Raporty bieżące

RB 27/2009 Projekty Uchwał NWZA

30.06.2009

 

Projekty Uchwał NWZA                  

                                                                                                                                                                         

Raport bieżący nr: 27/2009

Data: 30.06.2009

 

 

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 03 lipca 2009 roku.

 

RB 27 2009 Projekty Uchwał NWZA

RB 27 Załącznik – Projekty Uchwał NWZA 3.07.2009