Raporty bieżące

RB 28/2010 Zmiana stanu posiadania akcji LPP SA

03.09.2010

 

Zmiana stanu posiadania akcji LPP SA        

                                                                                                            

Raport bieżący nr: 28/2010

Data: 03.09.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że 3 września 2010 roku otrzymał od Pana Marka Piechockiego – Prezesa Zarządu LPP SA zawiadomienie poniższej treści:

„Na podstawie artykułu 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, że 3 września 2010 roku dokonałem zbycia poprzez darowiznę (umowa cywilno – prawna) 149.390 akcji zwykłych LPP SA na rzecz spółki Eutropia Investment (Cypr), wobec której jestem podmiotem dominującym.

Przed dokonaniem transakcji posiadałem akcje wyłącznie bezpośrednio:

a) 175.000 tysięcy akcji imiennych LPP SA, stanowiących 10,00% kapitału zakładowego LPP SA, dających 875.000 głosów na WZA LPP SA, czyli 27,78% ogółu głosów,

b) 149.390 akcji zwykłych LPP SA, stanowiących 8,54% kapitału zakładowego LPP SA, dających 149.390 głosów na WZA LPP SA, czyli 4,74% ogółu głosów, Łącznie posiadałem 324.390 akcji LPP SA, stanowiących 18,53% kapitału zakładowego i dających 32,52% głosów na WZA LPP SA

Po dokonaniu transakcji posiadam bezpośrednio: 175.000 tysięcy akcji imiennych LPP SA, stanowiących 10,00% kapitału zakładowego LPP SA, dających 875.000 głosów na WZA LPP SA, czyli 27,78% ogółu głosów i pośrednio poprzez: Eutropia Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), spółka wobec której jestem podmiotem dominującym, posiada 149.390 akcji zwykłych LPP SA, stanowiących 8,54% kapitału zakładowego LPP SA, dających 149.390 głosów na WZA LPP SA, czyli 4,74% ogółu głosów. Łącznie (bezpośrednio i pośrednio) posiadam 324.390 akcji LPP SA, stanowiących 18,53% kapitału zakładowego i dających 32,52% głosów na WZA LPP SA”

 

RB 28 2010 Zmiana stanu posiadania akcji LPP SA