Raporty bieżące

RB 27/2010 Zbycie akcji emitenta

03.09.2010

 

Zbycie akcji emitenta                        

                                                                                                                       

Raport bieżący nr: 27/2010

Data: 03.09.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że 3 września 2010 roku otrzymał dwa zawiadomienia od osób zobowiązanych do ich złożenia w trybie artykułu 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi:

1) od Pana Marka Piechockiego – Prezesa Zarządu LPP SA o zbyciu przez niego poprzez darowiznę 149.390 akcji zwykłych LPP SA dokonaną 3 września 2010 roku na rzecz Eutropia Limited (Cypr). Pan Marek Piechocki jest podmiotem dominującym wobec tej spółki,

2) od Pana Jerzego Lubiańca – Prezesa Rady Nadzorczej LPP SA o zbyciu przez niego poprzez darowiznę 51.338 akcji zwykłych LPP SA dokonaną 3 września 2010 roku na rzecz Zinen Investment (Cypr). Pan Jerzy Lubianiec jest podmiotem dominującym wobec tej spółki.

 

RB 27 2010 Zbycie akcji emitenta