Raporty bieżące

RB 27/2011 Aneks do znaczącej umowy

20.07.2011

 

Aneks do znaczącej umowy   

                                                                                                                     

Raport bieżący nr: 27/2011

Data: 20.07.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 20 lipca 2011 roku spółka podpisała aneks do umowy kredytowej zawartej z bankiem PKO BP w dniu 24 czerwca 2005 roku (RB 22/2005; RB 57/2008; RB 20/2011).

Na mocy tego aneksu przedłużono okres wykorzystywania kredytu do 5 sierpnia 2011 roku.

Pozostałe warunki nie uległy zmianie.

 

RB 27 2011 Aneks do znaczącej umowy