Raporty bieżące

RB 27/2012 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA LPP SA w dniu 25 czerwca 2012 roku

25.06.2012

 

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA LPP SA w dniu 25 czerwca 2012 roku                                                                                                                       

 

Raport bieżący nr: 27/2012

Data: 25.06.2012

 

 

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA w dniu 25 czerwca 2012 roku:

1) Marek Piechocki 875.000 głosów co stanowiło 40,50 % liczby głosów na WZA i 27,52 % w ogólnej liczbie głosów,

2) Jerzy Lubianiec 875.000 głosów co stanowiło 40,50 % liczby głosów na WZA i 27,52 % w ogólnej liczbie głosów,

3) Monistor Limited 149.390 głosów co stanowiło 6,92 % liczby głosów na WZA i 4,70 % w ogólnej liczbie głosów,

4) AVIVA Otwarty Fundusz 150.000 głosów stanowiło 6,94 % liczby głosów na WZA i 4,72 % w ogólnej liczbie głosów.

 

RB 27 2012 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA LPP SA w dniu 25 czerwca 2012 roku