Raporty bieżące

RB 27/2015 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 26 czerwca 2015 roku

26.06.2015

 

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 26 czerwca 2015 roku


Raport bieżący nr: 27/2015

Data: 26.06.2015

 

 

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 26 czerwca 2015 roku:

1) Marek Piechocki 875.000 głosów co stanowiło 41,9% liczby głosów na WZA i 27,1% w ogólnej liczbie głosów,

2) Jerzy Lubianiec 875.000 głosów co stanowiło 41,9% liczby głosów na WZA i 27,1% w ogólnej liczbie głosów,

3) Monistor Limited 149.390 głosów co stanowiło 9,6% liczby głosów na WZA i 6,2% w ogólnej liczbie głosów,

4) Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 139.000 głosów co stanowiło 6,7% liczby głosów na WZA i 4,3% w ogólnej liczbie głosów.

 

RB 27 2015 – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA LPP SA w dniu 26 czerwca 2015 roku