Raporty bieżące

RB 27/2015 Korekta RB 27/2015

26.06.2015
  Korekta RB 27/2015 Raport bieżący nr: 27/2015 Data: 26.06.2015     Zarząd LPP SA informuje, że w RB 27/2015 omyłkowo podano niepoprawną liczbę akcji akcjonariusza Monistor Limited. Prawidłowa treść raportu powinna brzmieć: Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 26 czerwca 2015 roku: 1) Marek Piechocki 875.000 głosów co stanowiło 41,9% liczby głosów na WZA i 27,1% w ogólnej liczbie głosów, 2) Jerzy Lubianiec 875.000 głosów co stanowiło 41,9% liczby głosów na WZA i 27,1% w ogólnej liczbie głosów, 3) Monistor Limited 200.728 głosów co stanowiło 9,6% liczby głosów na WZA i 6,2% w ogólnej liczbie głosów, 4) Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 139.000 głosów co stanowiło 6,7% liczby głosów na WZA i 4,3% w ogólnej liczbie głosów.   RB 27 2015 – Korekta 1 RB 27 2015