Raporty bieżące

RB 27/2015 Korekta RB 27/2015

26.06.2015

 

Korekta RB 27/2015


Raport bieżący nr: 27/2015

Data: 26.06.2015

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w RB 27/2015 omyłkowo podano niepoprawną liczbę akcji akcjonariusza Monistor Limited. Prawidłowa treść raportu powinna brzmieć:

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 26 czerwca 2015 roku:

1) Marek Piechocki 875.000 głosów co stanowiło 41,9% liczby głosów na WZA i 27,1% w ogólnej liczbie głosów,

2) Jerzy Lubianiec 875.000 głosów co stanowiło 41,9% liczby głosów na WZA i 27,1% w ogólnej liczbie głosów,

3) Monistor Limited 200.728 głosów co stanowiło 9,6% liczby głosów na WZA i 6,2% w ogólnej liczbie głosów,

4) Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 139.000 głosów co stanowiło 6,7% liczby głosów na WZA i 4,3% w ogólnej liczbie głosów.

 

RB 27 2015 – Korekta 1 RB 27 2015