Raporty bieżące

RB 27/2016 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

20.05.2016

 

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA                                                                                                                                                      

Raport bieżący nr: 27/2016

Data: 20.05.2016

 

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA zwołanego na 17 czerwca 2016 roku.

 

RB 27 2016 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

RB 27 Załącznik – Projekty uchwał ZWZA LPP SA