Raporty bieżące

RB 27/2017 Aneks do umowy znaczącej

21.06.2017

Aneks do umowy znaczącej


Raport bieżący nr: 27/2017

Data: 21.06.2017

Godzina: 14:36

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 roku pomiędzy LPP SA a PKO BP SA został podpisany aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej z 24 czerwca 2005 roku.

Na mocy tego aneksu został wydłużony bieżący okres wykorzystania linii do 23 czerwca 2020 roku. Łączny limit linii wielocelowej w wysokości 280 mln złotych (bez zmian w stosunku do poprzedniego aneksu) może być wykorzystany jako:

– kredyt w rachunku bieżącym do kwoty w wysokości 200 mln złotych na okres wykorzystania i spłaty do 12 miesięcy na podstawie dyspozycji LPP SA oraz potwierdzenia przez bank PKO BP SA zdolności kredytowej LPP SA,

– linia akredytyw do kwoty 280 mln złotych z okresem realizacji 12 miesięcy,

– linia gwarancji do kwoty 70 mln złotych z okresem realizacji 15 miesięcy.

Łączna wartość wszystkich produktów nie może przekroczyć kwoty przyznanego limitu 280 mln złotych.

Zabezpieczenie limitu stanowi weksel własny in blanco.

 

RB 27 2017 – Aneks do umowy znaczącej