Raporty bieżące

RB 28/2021 Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów

02.08.2021

Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów


Raport bieżący nr: 28/2021

Data: 02.08.2021

Godzina: 09:23

 

Zarząd LPP SA (dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 30 lipca 2021 r. do Spółki wpłynęły

złożone w trybie art. 69 Ustawy o ofercie zawiadomienia.

 

RB 28 2021 – Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów

Załącznik RB 28 2021 – Zawiadomienie 70 UOF