Raporty bieżące

RB 28/2013 Zbycie akcji LPP SA

13.09.2013

 

Zbycie akcji LPP SA

 

Raport bieżący nr: 28/2013

Data: 13.09.2013

 

 

Zarząd LPP S.A. informuje, że w dniu 12 września 2013 roku Spółka została powiadomiona w trybie artykułu 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, o zbyciu w dniu 11 września 2013 roku przez Panią Magdalenę Piechocką – żonę Pana Marka Piechockiego – Prezesa Zarządu LPP S.A. 26 sztuk akcji zwykłych LPP S.A. w cenie jednostkowej 7.768 zł poprzez transakcje przeprowadzoną w trakcie sesji na GPW.

 

RB 28 2013 Zbycie akcji LPP SA