Raporty bieżące

RB 28/2016 Nabycie akcji LPP SA

23.05.2016

 

Nabycie akcji LPP SA


Raport bieżący nr: 28/2016

Data: 23.05.2016

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 23 maja 2016 roku Spółka została powiadomiona w trybie artykułu 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, jako osoba blisko powiązana z Panem Sławomirem Łobodą pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki LPP SA o transakcji nabycia w dniu 20 maja 2016 roku 70 sztuk akcji LPP SA w cenie jednostkowej 5.155,36 zł o łącznej wartości 360.875,80 zł.

Transakcja została przeprowadzona w trakcie sesji na GPW.

 

RB 28 2016 – Nabycie akcji LPP SA