Raporty bieżące

RB 28/2017 Aneks do umowy znaczącej

28.06.2017

Aneks do umowy znaczącej        


Raport bieżący nr: 28/2017

Data: 28.06.2017

Godzina: 15:22

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 28 czerwca 2017 roku pomiędzy LPP SA a Bankiem Pekao SA został podpisany aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej z 13 sierpnia 2004 roku.

Na mocy tego aneksu został wydłużony bieżący okres wykorzystania linii do 30 czerwca 2020 roku. Łączny limit linii wielocelowej w wysokości 330 mln zł (bez zmian w stosunku do poprzedniego aneksu) może być wykorzystany jako:

– kredyt w rachunku bieżącym do kwoty w wysokości 330 mln złotych mający charakter odnawialny co 12 miesięcy na podstawie standingu LPP SA,

– linia akredytyw do kwoty 330 mln złotych z okresem realizacji 12 miesięcy,

– linia gwarancji do kwoty 140 mln złotych z okresem realizacji do 25 miesięcy.

Łączna wartość wszystkich produktów nie może przekroczyć kwoty przyznanego limitu 330 mln złotych.

Zabezpieczenie linii stanowi pełnomocnictwo do rachunku bankowego LPP SA.

 

RB 28 2017 – Aneks do umowy znaczącej