Raporty bieżące

RB 29/2020 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego 

03.11.2020

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego 


Raport bieżący nr: 29/2020

Data: 03.11.2020

Godzina: 12:03

 

Zarząd LPP SA informuje, że termin publikacji skonsolidowanego raportu za trzeci kwartał 2020/21 pierwotnie wyznaczony na 17 grudnia 2020 roku, został zmieniony na 21 grudnia 2020 roku.

 

RB 29 2020 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego