Raporty bieżące

RB 28/2009 Informacja o niezastosowaniu zasady ładu korporacyjnego

30.06.2009

 

Informacja o niezastosowaniu zasady ładu korporacyjnego          

                                                                                                                                                                         

Raport bieżący nr: 28/2009

Data: 30.06.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że Spółka nie zastosowała części zasady   II.1 pkt 4)   Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW o następującym brzmieniu: 1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 4) (…) projekty uchwał wraz z uzasadnieniami (…) co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia.

Złamanie zasady nastąpiło w wyniku zmiany projektu uchwały mającej być przedmiotem obrad NWZA w terminie krótszym niż 14 dni przed NWZA.

 

RB 28 2009 Informacja o niezastosowaniu zasady ładu korporacyjnego