Raporty bieżące

RB 28/2009 Informacja o niezastosowaniu zasady ładu korporacyjnego

30.06.2009
  Informacja o niezastosowaniu zasady ładu korporacyjnego                                                                                                                                                                                     Raport bieżący nr: 28/2009 Data: 30.06.2009     Zarząd LPP SA informuje, że Spółka nie zastosowała części zasady   II.1 pkt 4)   Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW o następującym brzmieniu: 1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 4) (…) projekty uchwał wraz z uzasadnieniami (…) co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia. Złamanie zasady nastąpiło w wyniku zmiany projektu uchwały mającej być przedmiotem obrad NWZA w terminie krótszym niż 14 dni przed NWZA.   RB 28 2009 Informacja o niezastosowaniu zasady ładu korporacyjnego