Raporty bieżące

RB 29/2009 Połączenie emitenta z innym podmiotem

01.07.2009
  Połączenie emitenta z innym podmiotem                                                                                                                              Raport bieżący nr: 29/2009 Data: 01.07.2009     Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku, informuje, że w dniu 01 lipca 2009 roku nastąpiło połączenie Emitenta ze spółka Artman SA z siedzibą w Krakowie. Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie) przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej tj Artman SA na spółkę przejmującą tj. LPP SA. Podmiotami, które się połączyły są: a) Emitent jako spółka przejmująca prowadząca działalność polegającą na projektowaniu i dystrybucji odzieży. b) Artman SA jako spółka przejmowana, do dnia połączenia prowadząca ten sam rodzaj działalności jak LPP S.A polegający na projektowaniu i dystrybucji odzieży. Połączenie zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 01 lipca 2009 roku.   RB 29 2009 Połączenie emitenta z innym podmiotem