Raporty bieżące

RB 29/2010 Zbycie akcji emitenta

08.09.2010

 

Zbycie akcji emitenta            

                                                                                                                                   

Raport bieżący nr: 29/2010

Data: 08.09.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że 8 września 2010 roku otrzymał dwa zawiadomienia od osób zobowiązanych do ich złożenia w trybie artykułu 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi:

1) od Pana Marka Piechockiego – Prezesa Zarządu LPP SA o wniesieniu 7 września 2010 roku aportem do spółki Monistor Limited (Cypr) 149.390 akcji zwykłych LPP SA w cenie jednostkowej 1.817,25 zł będących w posiadaniu Eutropia Limited, wobec której Pan Marek Piechocki jest podmiotem dominującym. W zamian za wniesiony przez Eutropia Limited aport, Eutropia Limited objęła udziały w spółce Monistor Limited . Spółka Monistor Limited nie jest podmiotem zależnym od Pana Marka Piechockiego.

2) od Pana Jerzego Lubiańca – Prezesa Rady Nadzorczej LPP SA o wniesieniu aportem do spółki Monistor Limited (Cypr) 51.338 akcji zwykłych LPP SA w cenie jednostkowej 1.817,25 zł będących w posiadaniu Zinen Investments, wobec której Pan Jerzy Lubianiec jest podmiotem dominującym. W zamian za wniesiony przez Zinen Investments aport, Zinen Investments objęła udziały w spółce Monistor Limited. Spółka Monistor Limited nie jest podmiotem zależnym od Pana Jerzego Lubiańca.

 

RB 29 2010 Zbycie akcji emitenta