Raporty bieżące

RB 29/2012 Aneks do umowy znaczącej

29.06.2012

 

Aneks do umowy znaczącej                                                                                                                         

 

Raport bieżący nr: 29/2012

Data: 29.06.2012

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 29 czerwca 2012 roku Spółka podpisała aneks do umowy kredytowej zawartej 13 sierpnia 2008 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA, na mocy którego przesunięty został termin spłaty kredytu z 30 czerwca 2013 roku na 30 czerwca 2015 roku.

 

RB 29 2012 Aneks do umowy znaczącej