Raporty bieżące

RB 29/2013 Aneks do znaczącej umowy

25.09.2013

 

Aneks do znaczącej umowy                                                                                                                         

 

Raport bieżący nr: 29/2013

Data: 25.09.2013

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 24 września 2013 roku pomiędzy LPP SA a Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie został zawarty aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 12 lipca 2002 roku ze zmianami.

Na mocy postanowień powyższego aneksu przedłużono termin spłaty kredytu do dnia 28 listopada 2013 roku. Pozostałe warunki umowy kredytowej pozostały bez zmian.

Umowę zawarto na warunkach rynkowych. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 29 2013 Aneks do znaczącej umowy