Raporty bieżące

RB 29/2015 Powołanie członka Rady Nadzorczej LPP SA

26.06.2015

 

Powołanie członka Rady Nadzorczej LPP SA


Raport bieżący nr: 29/2015

Data: 26.06.2015

 

Zarząd LPP SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2015 roku podjęło uchwałę nr 22 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na mocy której w skład Rady Nadzorczej został powołany Pan Dariusz Pachla.

Dariusz Pachla pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu LPP od 2000 do 2014-12-31.
Odpowiadał za obszar finansów firmy, w tym controlling i księgowość, a także finansowanie realizowanych inwestycji oraz proces rozliczania sieci detalicznej liczącej w końcu 2014 roku ponad 1.500 salonów.

W 2001 roku był odpowiedzialny za debiut spółki LPP na warszawskiej GPW. Do końca kadencji, jako Dyrektor Finansowy osobiście nadzorował obszar relacji inwestorskich, osiągając na tym polu liczne sukcesy. Regularnie prowadzona przez LPP transparentna i otwarta komunikacja z przedstawicielami rynku kapitałowego została niejednokrotnie doceniona zarówno przez media, jak i ośrodki eksperckie zajmujące się oceną jakości relacji inwestorskich spółek notowanych na warszawskiej GPW.

Dariusz Pachla jest związany z LPP od 24 lat, wcześniej w strukturach firmy zajmował m.in. stanowisko Dyrektora Handlowego i Dyrektora Finansowego. Urodził się w 1961 roku, jest absolwentem Wydziału Mechaniki Politechniki Szczecińskiej oraz studiów podyplomowych w obszarze zarządzania i finansów na Uniwersytecie Szczecińskim.

Dariusz Pachla nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

RB 29 2015 – Powołanie członka Rady Nadzorczej LPP SA