Raporty bieżące

RB 29/2016 Zbycie akcji LPP SA

31.05.2016

 

Zbycie akcji LPP SA       


Raport bieżący nr: 29/2016

Data: 31.05.2016

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 31 maja 2016 roku Spółka została powiadomiona w trybie artykułu 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, jako osoba blisko powiązana z Panem Sławomirem Łobodą pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki LPP SA o transakcji zbycia w dniu 30 maja 2016 roku 70 sztuk akcji LPP SA w cenie jednostkowej 5.494,87 zł o łącznej wartości 384.641,10 zł.

Transakcja została przeprowadzona w trakcie sesji na GPW.

 

RB 29 2016 – Zbycie akcji LPP SA