Raporty bieżące

RB 29/2017 Aneksy do umów znaczących

28.06.2017

Aneksy do umów znaczących      


Raport bieżący nr: 29/2017

Data: 28.06.2017

Godzina: 15:27

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 28 czerwca 2017 roku pomiędzy LPP SA a HSBC Bank Polska  SA został podpisany aneks do umowy o linię akredytyw z 01 lipca 2015 roku.

Na mocy tego aneksu został podwyższony limit z 15 mln USD do 30 mln USD oraz wydłużony bieżący okres wykorzystania linii do 29 czerwca 2018 roku.

Dodatkowo Spółka podpisała z HSBC Bank Polska SA aneks do umowy o udostępnienie linii gwarancyjnej w wysokości 5 mln GBP z terminem dostępności do 29 czerwca 2018 roku.

 

RB 29 2017 – Aneks do umowy znaczącej