Raporty bieżące

RB 30/2022 Nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

15.09.2022

Nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego przez osoby pełniące obowiązki zarządcze


Raport bieżący nr: 30/2022

Data: 15.09.2022

Godzina: 16:03

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 15 września 2022 roku otrzymał od pana Marka Piechockiego – Prezesa Zarządu LPP SA, pana Jacka Kujawy – Wiceprezesa Zarządu LPP SA, pana Przemysława Lutkiewicza – Wiceprezesa Zarządu LPP, pana Sławomira Łobody – Wiceprezesa Zarządu LPP oraz od pana Marcina Piechockiego – Wiceprezesa Zarządu LPP  powiadomienia o  nabyciu akcji LPP SA w ramach programu motywacyjnego za 2021 rok.

Nabycie akcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze nastąpiło w wyniku podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

 

RB 30 2022 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Marek-Piechocki

Jacek-Kujawa

Sławomir-Łoboda

Przemysław-Lutkiewicz

Marcin-Piechocki