Raporty bieżące

RB 30/2009 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2009 roku

01.07.2009
  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2009 roku   Raport bieżący nr: 30/2009 Data: 01.07.2009     Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA w czerwcu 2009 roku wyniosły ok. 174 mln zł i były wyższe od sumy obrotów zrealizowanych przez GK LPP SA i GK Artman SA w czerwcu 2008 roku o 21%. W okresie styczeń – czerwiec skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA wyniosły ok. 944 mln zł i były wyższe od sumy przychodów osiągniętych przez GK LPP SA i GK Artman SA w analogicznym okresie roku ubiegłego o 14%.   RB 30 2009 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2009 roku