Raporty bieżące

RB 30/2010 Zmiana stanu posiadania akcji LPP SA

08.09.2010

 

Zmiana stanu posiadania akcji LPP SA                                

                                                                                  

Raport bieżący nr: 30/2010

Data: 08.09.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że 8 września 2010 roku otrzymał od Pan Marka Piechockiego – Prezesa Zarządu LPP SA zawiadomienie poniższej treści:

„Na podstawie artykułu 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, że 7 września 2010 roku dokonałem zbycia poprzez wniesienie aportem do spółki Monistor Limited 149.390 akcji zwykłych LPP będących w posiadaniu Eutropia Limited, wobec której jestem podmiotem dominującym. Spółka Monistor Limited nie jest podmiotem ode mnie zależnym.

Przed dokonaniem transakcji posiadałem akcje:

Bezpośrednio: 175.000 tysięcy akcji imiennych LPP SA, stanowiących 10,00% kapitału zakładowego LPP SA, dających 875.000 głosów na WZA LPP SA, czyli 27,78% ogółu głosów,

Pośrednio 149.390 akcji zwykłych LPP SA (należących do Eutropia Investment, spółki wobec której byłem podmiotem dominującym), stanowiących 8,54% kapitału zakładowego LPP SA, dających 149.390 głosów na WZA LPP SA, czyli 4,74% ogółu głosów,

Łącznie posiadałem 324.390 akcji LPP SA, stanowiących 18,53% kapitału zakładowego i dających 32,52% głosów na WZA LPP SA.

Po dokonaniu transakcji posiadam (wyłącznie bezpośrednio) 175.000 tysięcy akcji imiennych LPP SA, stanowiących 10,00% kapitału zakładowego LPP SA, dających 875.000 głosów na WZA LPP SA, czyli 27,78% ogółu głosów.”

 

RB 30 2010 Zmiana stanu posiadania akcji LPP SA