Raporty bieżące

RB 30/2013 Zbycie akcji LPP SA

25.09.2013

 

Zbycie akcji LPP SA

 

Raport bieżący nr: 30/2013

Data: 25.09.2013

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka została powiadomiona w trybie artykułu 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez jednego z członków Rady Nadzorczej LPP SA o tym, że 25 września 2013 roku sprzedał on 60 akcji zwykłych LPP SA w cenie jednostkowej 8.430 zł. Transakcja została przeprowadzona w trakcie sesji na GPW.

 

RB 30 2013 Zbycie akcji LPP SA