Raporty bieżące

RB 30/2015 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w czerwcu 2015 roku

01.07.2015

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w czerwcu 2015 roku

Raport bieżący nr: 30/2015

Data: 01.07.2015

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2015 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 461 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2014 roku o około 14%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 51% i była o ok. 8 p.p. niższa od marży zrealizowanej w czerwcu roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń –czerwiec 2015 roku wyniosła 2.294 mln zł. Przychody te były wyższe o 8% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec czerwca wyniosła ok. 774 tys. m kw i była większa o 15% od powierzchni handlowej na koniec czerwca ubiegłego roku.

 

RB 30 2015 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w czerwcu 2015 roku