Raporty bieżące

RB 30/2016 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w maju 2016 roku

01.06.2016

 

 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w maju 2016 roku


Raport bieżący nr: 30/2016

Data: 01.06.2016

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2016 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 471 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2015 roku o około 5%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wynosiła 53% i była o ok. 1 p.p. wyższa od marży zrealizowanej w maju roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2016 roku wyniosła 2 118 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 16% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

 

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec maja wyniosła ok. 864 tys. m kw i była większa o ok. 12% od powierzchni handlowej na koniec maja ubiegłego roku.

 

RB 30 2016 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w maju