Raporty bieżące

RB 31/2021 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

23.12.2021

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Raport bieżący nr: 31/2021

Data: 23.12.2021

Godzina: 7:35

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2021 roku otrzymał od Semper Simul Foundation oraz SKY SPV Limited (osób blisko związanych z Prezesem Zarządu Spółki – Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Sławomirem Łobodą, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Marcinem Piechockim oraz członkiem Rady Nadzorczej – Piotrem Piechockim) powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta.

Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

 

RB 31 2021 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 31 2021 – zawiadomienia 19 MAR Sepmer Silmul, SKY SPV