Raporty bieżące

RB 31/2009 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA LPP SA w dniu 03 lipca 2009 roku

03.07.2009

 

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA LPP SA w dniu 03 lipca 2009 roku

                                                                                                                    

Raport bieżący nr: 31/2009

Data: 03.07.2009

 

 

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 03 lipca 2009 roku:

1) Marek Piechocki 1.023.486 głosów co stanowiło 43,44% liczby głosów na NWZA i 32,53% w ogólnej liczbie głosów

2) Jerzy Lubianiec 925.000 głosów co stanowiło 39,26% liczby głosów na NWZA i 29,40% w ogólnej liczbie głosów

3) Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 150.000 głosów co stanowiło 6,37% liczby głosów na NWZA i 4,77% w ogólnej liczbie głosów

4) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień 138.500 głosów co stanowiło 5,88% liczby głosów na NWZA i 4,40% w ogólnej liczbie głosów

 

RB 31 2009 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA LPP SA w dniu 03 lipca 2009 roku