Raporty bieżące

RB 31/2010 Zmiana stanu posiadania akcji LPP SA

08.09.2010

 

Zmiana stanu posiadania akcji LPP SA  

                                                                                         

Raport bieżący nr: 31/2010

Data: 08.09.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że 8 września 2010 roku otrzymał od spółki Monistor Limited (Cypr) zawiadomienie poniższej treści:

„Na podstawie artykułu 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, że 7 września 2010 roku spółka Monistor Limited nabyła 200.728 akcji zwykłych LPP SA.

Akcje zostały nabyte poprzez wniesienie ich aportem do spółki Monistor Limited

Wnoszącymi aport byli: Eutropia Limited, wobec której podmiotem dominującym jest Pan Marek Piechocki, która wniosła 149.390 akcji zwykłych LPP SA, oraz Zinen Investment wobec której podmiotem dominującym jest Pan Jerzy Lubianiec, która wniosła 51.338 akcji zwykłych LPP SA

Przed transakcją spółka Monistor Limited nie posiadała akcji LPP SA

Po transakcji spółka Monistor Limited posiada 200.728 akcji zwykłych LPP SA stanowiących 11,47% kapitału zakładowego LPP SA, dających 200.728 głosów na WZA LPP SA, stanowiących 6,37% ogólnej liczby głosów.”

 

RB 31 2010 Zmiana stanu posiadania akcji LPP SA