Raporty bieżące

RB 31/2017 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w lipcu 2017 roku

01.08.2017
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w lipcu 2017 roku            Raport bieżący nr: 31/2017 Data: 01.08.2017 Godzina: 10:56     Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2017 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 651 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2016 roku o około 22%. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – lipiec 2017 roku wyniosła 3 720 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 16% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Szacunkowa marża brutto na sprzedaży wyniosła ok. 36% i była niższa o 2 p.p. w stosunku do marży zrealizowanej w lipcu roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży internetowej w lipcu 2017 wyniosły ok. 28,2 mln zł i były wyższe o ok. 188% od sprzedaży zrealizowanej w lipcu 2016. Narastająco w okresie styczeń – lipiec 2017 roku sprzedaż internetowa wyniosła ok.164 mln zł i była wyższa o ok. 110% licząc rok do roku. Powierzchnia handlowa sklepów na koniec lipca 2017 roku wyniosła ok. 927 tys. m kw i była większa o ok. 6% od powierzchni handlowej na koniec lipca ubiegłego roku.   RB 31 2017 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w lipcu 2017 roku