Raporty bieżące

RB 32/2022 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA LPP SA w dniu 23 września 2022 roku

23.09.2022

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA LPP SA w dniu 23 września 2022 roku


Raport bieżący nr: 32/2022

Data: 23.09.2022

Godzina: 12:36

 

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 23 września 2022 roku:

1) Fundacja Semper Simul 1 978 889 głosów co stanowiło 70,47% liczby głosów na NWZA i 60,81% w ogólnej liczbie głosów,

2) Fundacja Sky 227 898 głosów co stanowiło 8,12% liczby głosów na NWZA i 7,00% w ogólnej liczbie głosów.

 

RB 32 2022 – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA LPP SA w dniu 23 września 2022 roku