Raporty bieżące

RB 03/2013 Nabycie akcji LPP SA przez członka Rady Nadzorczej

14.01.2013

 

Nabycie akcji LPP SA przez członka Rady Nadzorczej                                                                                                                                                                                            

Raport bieżący nr: 03/2013

Data: 14.01.2013

 

Zarząd LPP S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym jeden z członków Rady Nadzorczej poinformował Spółkę w trybie artykułu 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku, o transakcji zakupu 20 sztuk akcji zwykłych LPP S.A. w cenie 4.805 zł za sztukę. Nabycie wymienionych akcji nastąpiło poprzez transakcje sesyjne na GPW i miało miejsce w dniu 10 stycznia 2013 roku.

 

RB 03 2013 Nabycie akcji LPP SA przez członka RN