Raporty bieżące

RB 33/2010 Zmiana terminu publikacji kwartalnego raportu

01.10.2010

 

Zmiana terminu publikacji kwartalnego raportu     

                                                                                                             

Raport bieżący nr: 33/2010

Data: 01.10.2010

 

 

Zarząd LPP S.A. informuje, że zmieniony zostaje termin przekazania raportu za III kwartał 2010 roku z dnia 10 listopada 2010 roku na 09 listopada 2010 roku.

 

RB 33 2010 Zmiana terminu publikacji kwartalnego raportu