Raporty bieżące

RB 32/2011 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2011 roku

01.08.2011

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2011 roku


Raport bieżący nr: 32/2011

Data: 01.08.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2011 roku przez GK LPP SA. wyniosły około 226 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2010 roku o 18%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 47% i była wyższa o ok. 7 punktów procentowych od zrealizowanej w lipcu roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – lipiec 2011 roku wyniosła ok. 1.306 mln zł. Przychody te były wyższe o 19% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

RB 32 2011 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2011 roku