Raporty bieżące

RB 32/2013 Zbycie akcji LPP SA

04.10.2013

 

Zbycie akcji LPP SA                                                                                                                                                           


Raport bieżący nr: 32/2013

Data: 04.10.2013

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w 4 października 2013 roku Spółka została powiadomiona w trybie artykułu 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez jednego z członków Zarządu LPP SA o tym, że 4 października 2013 roku sprzedał on 2.500 akcji zwykłych LPP SA w cenie jednostkowej 8.600 zł. Sprzedaż nastąpiła w dwóch transakcjach pakietowych w trakcie trwania sesji na GPW.

 

RB 32 2013 Zbycie akcji LPP SA