Raporty bieżące

RB 32/2015 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w lipcu 2015 roku

03.08.2015

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w lipcu 2015 roku
Raport bieżący nr: 32/2015

Data: 03.08.2015

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2015 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 442 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2014 roku o około 6%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 46% i była o ok. 5 p.p. niższa od marży zrealizowanej w lipcu roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – lipiec 2015 roku wyniosła 2.736 mln zł. Przychody te były wyższe o 7% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec lipca wyniosła ok. 776 tys. m kw i była większa o 15% od powierzchni handlowej na koniec lipca ubiegłego roku.

 

RB 32 2015 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w lipcu 2015 roku