Raporty bieżące

RB 32/2015 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w lipcu 2015 roku

03.08.2015
  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w lipcu 2015 roku Raport bieżący nr: 32/2015 Data: 03.08.2015     Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2015 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 442 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2014 roku o około 6%. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 46% i była o ok. 5 p.p. niższa od marży zrealizowanej w lipcu roku poprzedniego. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – lipiec 2015 roku wyniosła 2.736 mln zł. Przychody te były wyższe o 7% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Powierzchnia handlowa sklepów na koniec lipca wyniosła ok. 776 tys. m kw i była większa o 15% od powierzchni handlowej na koniec lipca ubiegłego roku.   RB 32 2015 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w lipcu 2015 roku