Raporty bieżące

RB 32/2017 Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za II kwartał i I półrocze 2017 roku

04.08.2017
Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za II kwartał i I półrocze 2017 roku        Raport bieżący nr: 32/2017 Data: 04.08.2017 Godzina: 18:40   Zarząd LPP SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA. Drugi kwartał 2017 roku:
 • Przychody ze sprzedaży: 1 705 mln PLN,
 • Zysk brutto na sprzedaży: 964 mln PLN,
 • Koszty SG&A: 742 mln PLN,
 • Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 208 mln PLN,
 • Zysk netto: 173 mln PLN
Pierwsze półrocze 2017 roku:
 • Przychody ze sprzedaży: 3 068 mln PLN,
 • Zysk brutto na sprzedaży: 1 585 mln PLN,
 • Koszty SG&A: 1 461 mln PLN,
 • Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 99 mln PLN,
 • Zysk netto: 56 mln PLN
Wybrane dane bilansowe na 30.06.2017:
 • Stan zapasów: 1 480 mln PLN (około 1 617 PLN/m2)
 • Zadłużenie z tyt. kredytów: 424 mln PLN
 • Środki pieniężne: 436 mln PLN
Wzrost przychodów ze sprzedaży w II kwartale 2017 wyniósł 13% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, a w I półroczu 2017: 15%. Sprzedaż w sklepach porównywalnych (LFL) w walutach lokalnych w II kwartale 2017 wzrosła o 6,2%, a w I półroczu 2017 wzrosła o 5,5%. Marża handlowa w II kwartale 2017 wyniosła 56,5% i była wyższa o ok 6,6 p.p. rok do roku, a w I półroczu 2017 wyniosła 51,7% – wzrost o 3,4 p.p r/r. Zysk operacyjny za II kwartał 2017 roku wyniósł 208 mln zł i był wyższy o 140% rok do roku, zaś za I półrocze wyniósł 99 mln zł i był wyższy o 340% r/r. Saldo przychodów i kosztów finansowych w II kwartale 2017 oraz w I półroczu 2017 było ujemne i wyniosło odpowiednio 5 mln zł i 7 mln zł. W II kwartale 2017 GK LPP wypracowała zysk netto w wysokości 173 mln zł, zaś narastająco za I półrocze 2017: 56 mln zł. Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu. Jednocześnie informujemy, że szczegółowy raport finansowy zostanie opublikowany w dniu 30 sierpnia 2017 roku po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta.   RB 32 2017 – Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za II kwartał i I półrocze 2017 roku