Raporty bieżące

RB 33/2009 Jednolity tekst Statutu LPP SA

09.07.2009
  Jednolity tekst Statutu LPP SA                                                                        Raport bieżący nr: 33/2009 Data: 09.07.2009     Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości jednolity tekst Statutu spółki uchwalony przez Radę Nadzorczą spółki w dniu 03.07.2009 roku. Tekst uwzględnia wzmiankę zarejestrowania w dniu 09.07.2009 przez Sąd warunkowego podwyższenia kapitału.   RB 33 2009 Jednolity tekst Statutu LPP SA RB 33 Załącznik – Statut tekst jednolity