Raporty bieżące

RB 33/2012 Aneks do umowy znaczącej

27.07.2012

 

Aneks do umowy znaczącej                                                                                                                         

 

Raport bieżący nr: 33/2012

Data: 27.07.2012

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym podpisano aneks do umowy kredytu zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 13 sierpnia 2004 roku.

Na mocy ww. aneksu przedłużono okres umowy kredytu dla poszczególnych produktów:

1) kredyt w rachunku bieżącym – umowa przedłużona do 31 lipca 2013 roku,

2) limit, w ramach którego będą uruchamiane gwarancje LPP SA i spółek zależnych do 30 września 2014 roku (lub do 31 sierpnia 2015 roku w przypadku gwarancji dla banków grupy HVB/UCI zabezpieczających wystawiane przez nie gwarancje dla spółek zagranicznych LPP SA),

3) limit w ramach którego otwierane będą akredytywy do 31 stycznia 2014 roku.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Łączna wartość wykorzystanych produktów nie może przekroczyć 130 mln zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 33 2012 Aneks do umowy znaczącej