Raporty bieżące

RB 34/2020 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

19.11.2020

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 34/2020

Data: 19.11.2020

Godzina: 12:27

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 19 listopada 2020 roku otrzymał od Fundacji Sky – osoby blisko związanej z Prezesem Rady Nadzorczej Jerzym Lubieńcem – powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 34 2020 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 34_zawiadomienie 19 MAR_Fundacja SKY