Raporty bieżące

RB 34/2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2010 roku

02.11.2010

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2010 roku       


Raport bieżący nr: 34/2010

Data: 02.11.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2010 roku przez GK LPP SA wyniosły około 214 mln złotych i były wyższe od przychodów osiągniętych w październiku 2009 roku o 14 %.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła około 62% i była niższa od zrealizowanej w październiku roku poprzedniego o ok. 2 punkty procentowe.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – październik 2010 roku wyniosła około 1.655 mln zł.

Przychody te były wyższe o 1 % od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

RB 34 2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2010 roku