Raporty bieżące

RB 34/2012 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2012 roku

01.08.2012

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2012 roku

 

Raport bieżący nr: 34/2012

Data: 01.08.2012

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2012 roku przez GK LPP SA wyniosły około 287 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2011 roku o ok. 27%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 48% i była większa od zrealizowanej w lipcu roku poprzedniego o około 1 punkt procentowy.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – lipiec 2012 roku wyniosła ok. 1.705 mln zł. Przychody te były wyższe o 30% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

RB 34 2012 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2012 roku