Raporty bieżące

RB 34/2014 Aneks do znaczącej umowy

05.12.2014

 

Aneks do znaczącej umowy

 

Raport bieżący nr: 34/2014

Data: 05.12.2014

 

Zarząd LPP SA informuje, że 5 grudnia 2014 roku pomiędzy LPP SA, a PKO BP SA został podpisany aneks do umowy kredytowej zawartej 05 listopada 2007 roku.

Na mocy aneksu do wymienionej umowy Emitent otrzymał prawo do wykorzystania dodatkowych 26 mln zł (przy dotychczasowym zadłużeniu w wysokości 174,6 mln zł) z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie kosztów realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie Centrum Dystrybucyjnego. Powiększenie kredytu zostało podyktowane decyzją o realizacji dodatkowej części inwestycji – przeznaczonej na biura i wzorcownie.

Zmianie uległ terminarz spłat kredytu. Ostateczna spłata całości zadłużenia ma nastąpić do końca 2022 roku.

Umowę zawarto na warunkach rynkowych.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 34 2014 Aneks do znaczącej umowy