Raporty bieżące

RB 35/2020 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

19.11.2020

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

 

Raport bieżący nr: 35/2020
Data: 19.11.2020
Godzina: 12:29

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 19 listopada 2020 roku otrzymał od Sky SPV Limited – osoby blisko związanej z Prezesem Rady Nadzorczej
Jerzym Lubieńcem – powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta.
Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 35 2020 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 35 zawiadomienie 19 MAR Sky SPV